Gray International

Przejdź dalej
Unmute
about-brooklyn

O firmie

Specjalizujący się w dziedzinie projektowania tkanki miejskiej ekonomiści, architekci, urbaniści oraz analitycy rynkowi i finansowi z Gray International tworzą multi-dyscyplinarny zespół wypracowujący oryginalne metody najkorzystniejszego ekonomicznie zagospodarowania terenów, nieruchomości oraz zasobów miejskich i środowiskowych. Spółka oferuje inwestorom z sektora publicznego i prywatnego usługi w zakresie planowania inwestycji oraz przygotowania procesu realizacji, wierząc głęboko, że w dzisiejszych czasach najlepsze lokalizacje należy tworzyć, a nie powielać. Największe zyski osiągają ci inwestorzy, którzy w ramach jednej lokalizacji łączą różne funkcje, produkty, przyjazną atmosferę oraz techniki zarządzania i finansowania, jakich współczesny rynek wymaga i za które skłonny jest odpowiednio zapłacić. Nasi klienci budują, wynajmują, sprzedają i zarządzają przestrzenią miejską, wywierając realny wpływ na kształt miasta. Gray International pomaga im osiągnąć jak największy zwrot z realizowanych przez nich inwestycji.
Firma Gray International powstała w 1988 roku w Paryżu. Otwierając działalnośc w Polsce w 2003 roku wniosła bogaty dorobek ponad 15-letniego funkcjonowania na niezwykle konkurencyjnym francuskim rynku nieruchomości. Spółka z siedzibą w Warszawie oraz biurem regionalnym w Lublinie, koncentruje dziś swoją działalność przede wszystkim na projektach handlowych i dużych projektach rewitalizacyjnych.
Zagospodarowanie przestrzenne terenów to złożone zagadnienie, na które wpływ mają takie czynniki, jak polityka publiczna, zasoby fiskalne, dynamika rynkowa, trendy demograficzne, finanse, rozwój infrastruktury oraz wiele innych aspektów, które składają się na kształt tkanki miejskiej. Specjalizując się w dziedzinie strategii urbanistycznej i inżynierii finansowej, Gray International łączy wiedzę ekspercką i doświadczenie, w zakresie strategicznego planowania, rozwoju terenów i przestrzeni publicznych, przebudowy nieruchomości oraz rewitalizacji centrów miast.

our-philosophy-is
 • A goal without a plan is just a wish.

  Larry Elder
 • I hate vacations. If you can build buildings, why sit on the beach? 

  Philip Johnson
 • Less is more.

  Ludwig Mies van der Rohe
 • I cannot say whether things will get better if we change; what I can say is they must change if they are to get better. 

  Georg Christoph Lichtenberg
 • A great city is not to be confounded with a populous one. 

  Aristotle
 • Design is not making beauty, beauty emerges from selection, affinities, integration, love. 

  Louis Kahn
 • In the middle of difficulty lies opportunity.

  Albert Einstein
 • I hate vacations. If you can build buildings, why sit on the beach? 

  Philip Johnson
 •  

 • I cannot say whether things will get better if we change; what I can say is they must change if they are to get better. 

  Georg Christoph Lichtenberg
 • A goal without a plan is just a wish.

  Larry Elder
 • I hate vacations. If you can build buildings, why sit on the beach? 

  Philip Johnson
 • Less is more.

  Ludwig Mies van der Rohe
 • I cannot say whether things will get better if we change; what I can say is they must change if they are to get better. 

  Georg Christoph Lichtenberg
 • A great city is not to be confounded with a populous one. 

  Aristotle
 • Design is not making beauty, beauty emerges from selection, affinities, integration, love. 

  Louis Kahn
 • In the middle of difficulty lies opportunity.

  Albert Einstein
 • I hate vacations. If you can build buildings, why sit on the beach? 

  Philip Johnson
 •  

 • I cannot say whether things will get better if we change; what I can say is they must change if they are to get better. 

  Georg Christoph Lichtenberg

work

Portfolio

FELICITY Centrum Handlowe – Lublin, Polska

FELICITY Centrum Handlowe – Lublin, Polska

 • Photos by: Gray International
 • :

ROK: 2005 – 2008
KLIENT: Meinl European Land Ltd., Austria
LOKALIZACJA: Lublin, Polska
TEREN: 20 ha
POWIERZCHNIA: planowana pow. całkowita – 220 000 m2 ; pow. najmu – 100 000 m2
STATUS: Centrum zostało otwarte w marcu 2014 roku

Spółka celowa „ C.H. FELIN” została zawiązana w 2005 roku jako joint-venture pomiędzy Gray International a austriackim funduszem inwestycyjnym – Meinl European Land z zadaniem zrealizowania największego w regionie centrum handlowo-rozrywkowego FELICITY.

Gray International w roli dewelopera i inwestora zastępczego sfinalizował zakup ok. 130 działek scalając teren o powierzchni ponad 200 000 m2 i przeprowadził cały proces przygotowania oraz realizacji pierwszego etapu inwestycji polegającego na:

 • Zaprojektowaniu i wybudowaniu zewnętrznego układu drogowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej dla całego przedsięwzięcia,
 • Zaprojektowaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę centrum o powierzchni całkowitej 220 000 m2,
 • Wybudowaniu budynków dla hipermarketu oraz DIY o powierzchni 30 000 m2,
 • Skomercjalizowaniu galerii handlowej na poziomie 87 %.

Po zmianie układu właścicielskiego w 2009 roku, zmieniona została pierwotna koncepcja architektoniczna, powierzchnia obiektu została zmniejszona do 170 000 m2 a powierzchnia najmu do 75 000 m2. Spółka Atrium European Real Estate dokończyła realizację inwestycji otwierając centrum w marcu 2014 roku. FELICITY kosztowała 130 mln euro i jest dziś jednym z największych centrów handlowych we wschodniej Polsce.

Prezentowane poniżej wizualizacje i video odnoszą się do pierwotnej wersji projektu opracowanej przez lubelskie biuro architektoniczne – Stelmach i Partnerzy, we współpracy z DEDECO Sp. z o.o. oraz zespołem architektów Gray International.

Link: Historia procesu deweloperskiego – Archiwum

GALERIA-FELICITY-LUBLIN-1GALERIA-FELICITY-LUBLIN-8GALERIA-FELICITY-LUBLIN-15GALERIA-FELICITY-LUBLIN-9 GALERIA-FELICITY-LUBLIN-10 GALERIA-FELICITY-LUBLIN-11 GALERIA-FELICITY-LUBLIN-12GALERIA-FELICITY-LUBLIN-16 GALERIA-FELICITY-LUBLIN-17GALERIA-FELICITY-LUBLIN-2GALERIA-FELICITY-LUBLIN-3GALERIA-FELICITY-LUBLIN-4

FILM – FELICITY Centrum Handlowe – Lublin, Polska

FILM – FELICITY Centrum Handlowe – Lublin, Polska


Muzyka: https://www.bensound.com

Wyspa Spichrzów – Gdańsk, Polska

Wyspa Spichrzów – Gdańsk, Polska

 • Photos by : Gray International
 • :

ROK: 2002 – 2008
LOKALIZACJA: Gdańsk, Poland
TEREN: 30 ha
POWIERZCHNIA: 500 000 m2
STATUS: Autorska koncepcja deweloperska – Konkurs architektoniczny zamknięty.

Współpraca:
FISZER Atelier 41 – Paryż
CHAPMAN TAYLOR – Londyn
ASTOC / KCAP – Berlin
BULANDA i MUCHA – Warszawa
ALTER POLIS – Gdańsk

Wrażenie niewykorzystania wspaniałej szansy to pierwsze, co przywodziła na myśl Wyspa Spichrzów na początku tej opowieści. Jej brzydka, zdegradowana przestrzeń rozciągała się niczym otwarta rana w sercu dumnego i pięknego Gdańska. Pod kikutami murów i zdewastowanymi budynkami architekci i urbaniści z Gray International zobaczyli jednak to, czym może się ona stać w przyszłości. Wychodząc z założenia, że najwłaściwszym sposobem poszukiwania inspirujących rozwiązań jest dialog i twórcza wymiana, Gray International postanowił skonfrontować swoje założenia koncepcyjne na forum międzynarodowym i zaprosił do współpracy pięć renomowanych pracowni architektonicznych – z Paryża, Londynu, Berlina, Warszawy i Gdańska – z których każda opracowała swoją autorską kontrpropozycję zagospodarowania Wyspy Spichrzów. Przy okazji ich prezentacji firma Gray International zorganizowała debatę, w której wzięli udział wybitni eksperci z dziedziny urbanistyki, architektury, historii i sztuki, władze miejskie, inwestorzy, przedstawiciele mediów oraz społecznicy. Wsłuchując się uważnie w ich głosy oraz analizując wnioski z dyskusji Gray International rozpoczął z zespołem wybitnego paryskiego architekta, Stanisława Fiszera, pracę nad ostateczną wersją projektu, starając się wniknąć w najgłębszą warstwę sensu historycznego układu wyspy i kulturowe implikacje lokalnej specyfiki tego miejsca, by stworzyć syntezę najlepszych i najbardziej nośnych pomysłów dla Wyspy Spichrzów. Poprzeczkę ustawiono wysoko – celem było uzdrowienie ran tkanki miejskiej, która utraciła zdolność spełniania swej funkcji, przywrócenie tożsamości zubożałej dzielnicy, sprostanie wymogom zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie do rangi wartości dziedzictwa miasta. Jednym słowem – osiągnięcie doskonałej mieszanki pamięci i przyszłości.
W oparciu o te cztery zasadnicze wnioski i najlepsze pomysły z zaprezentowanych projektów powstała całościowa koncepcja zagospodarowania Wyspy Spichrzów.
Prezentacja ostatecznej koncepcji stała się okazją powtórnego zgromadzenia szerokiego grona osób zainteresowanych rewitalizacją tego cennego obszaru. Międzynarodowa konferencja zorganizowana w czerwcu 2006 r. przez Gray International we współpracy z Urzędem Miasta Gdańska stała się ważnym impulsem i tchnięciem nowej nadziei na to, że zmiany mogą naprawdę nastąpić i tylko od wytrwałości architektów, inwestorów i decydentów politycznych zależy przekucie śmiałych planów w konkretne działania, by wizje w końcu zmieniły się w namacalną rzeczywistość.
Bezpośrednim rezultatem opracowania całościowej wizji dla tego 30-to hektarowego obszaru w samym sercu miasta, było przyjęcie we wrześniu 2006 roku na wniosek Prezydenta Gdańska, uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do procesu uchwalenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Wyspy Spichrzów. Ta sama koncepcja posłużyła również miastu do rozpisania przetargu na projekt infrastruktury drogowej i technicznej. Te niezmiernie ważne kroki podjęte przez administrację lokalną uwieńczyły pięcioletni okres pracy Gray International na rzecz tego inspirującego tematu.

koncepcja_koncowa_Page_01

koncepcja_koncowa_Page_02

koncepcja_koncowa_Page_04

koncepcja_koncowa_Page_03

koncepcja_koncowa_Page_05

koncepcja_koncowa_Page_06

koncepcja_koncowa_Page_07

koncepcja_koncowa_Page_08

koncepcja_koncowa_Page_09

koncepcja_koncowa_Page_10

koncepcja_koncowa_Page_11

koncepcja_koncowa_Page_12

koncepcja_koncowa_Page_13

koncepcja_koncowa_Page_14

FILM – Wyspa Spichrzów – Gdańsk, Polska

FILM – Wyspa Spichrzów – Gdańsk, Polska

Galeria na Wyspie – Gdańsk, Polska

Galeria na Wyspie – Gdańsk, Polska

ROK: 2005 – 2006
LOKALIZACJA: Wyspa Spichrzów – Gdańsk, Polska
TEREN: 4 ha
PROGRAM: Galeria handlowo-rozrywkowa, Centrum multimedialne, Miejska Galeria Sztuki
SURFACE: Powierzchnia całkowita 150 000 m2, Powierzchnia najmu 80 000 m2
STATUS: Proces uchwalania Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Współpraca : FISZER Atelier 41

Przecięcie Wyspy Spichrzów trasą szybkiego ruchu WZ doprowadziło do stworzenia naturalnej bariery w dostępności pieszych do południowej części wyspy. Po obu stronach trasy wytworzyły się zdegradowane strefy, które pomimo centralnego położenia na Wyspie Spichrzów utraciły jakąkolwiek funkcjonalną rolę.
W ramach opracowanej przez Gray International strategii urbanistycznej dla całego obszaru wyspy zaproponowany został pomysł przekrycia trasy WZ oraz terenów bezpośrednio do niej przyległych, wielopoziomową strukturą przestrzenną z atrakcyjnym programem funkcjonalnym, stwarzającym szansę zdynamizowania tego najmniej atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym terenu na Wyspie Spichrzów. Nowa kubatura przekrywająca trasę WZ pozwoli zredukować uciążliwość ruchu kołowego i tramwajowego w tym obszarze i połączy ponownie wyspę w jedną całość eliminując definitywnie istniejącą dziś barierę dla ruchu pieszego.
Zaproponowana idea została zaaprobowana przez władze Miasta Gdańska w wyniku czego uruchomiony został proces opracowania nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru, stwarzając tym samym możliwość zrealizowania w przyszłości przedstawionego przez Gray International pomysłu na zrewitalizowanie tego obszaru Wyspy Spichrzów.

90-gal590-gal8 90-gal7 90-gal690-gal4 90-gal3 90-gal2Zrzut ekranu 2014-07-23 o 11.03.47

FILM- Galeria na Wyspie – Gdańsk, Polska

FILM- Galeria na Wyspie – Gdańsk, Polska

NEPTUNCITY Centrum Handlowe – Gdańsk, Poland

NEPTUNCITY Centrum Handlowe – Gdańsk, Poland

 • Photos by: Gray International
 • :

ROK: 2005 – 2008
KLIENT: Meinl European Land Ltd., Austria
LOKALIZACJA: Gdańsk, Polska
TEREN: 15 ha
POWIERZCHNIA: planowana pow. całkowita – 150,000 m2; pow. najmu – 75,000 m2
STATUS: Projekt wstrzymany

Neptuncity to projekt wielofunkcyjnego centrum handlowego trzeciej generacji, które ma powstać w najszybciej rozwijającej się pod względem zabudowy mieszkaniowej części Gdańska, w pobliżu ruchliwej drogi E77. Wyjątkowa wartość tego projektu wynika z efektu synergii pomiędzy jego znakomitą lokalizacją a programem, jak również ze zdecydowanej przewagi konkurencyjnej nad obecnymi i przyszłymi rywalami.

teren copy3aNeptuncity w Gdańsk 6 Neptuncity w Gdańsk 7 Neptuncity w Gdańsk 2 Neptuncity w Gdańsk 3 Neptuncity w Gdańsk 4

FILM – NEPTUNCITY Centrum Handlowe – Gdańsk, Poland

FILM – NEPTUNCITY Centrum Handlowe – Gdańsk, Poland

BROWAR Centrum Handlowe – Gdańsk Wrzeszcz, Polska

BROWAR Centrum Handlowe – Gdańsk Wrzeszcz, Polska

90-wrz290-wrz2 3BROWARBROWAR 3

FILM – BROWAR Centrum Handlowe – Gdańsk Wrzeszcz, Polska

FILM – BROWAR Centrum Handlowe – Gdańsk Wrzeszcz, Polska

Europejskie Centrum Solidarności – Gdańsk, Polska

Europejskie Centrum Solidarności – Gdańsk, Polska

 • Photos by : Gray International
 • :

13 grudnia 2007 roku – w 26. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – ogłoszono wyniki międzynarodowego konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej Europejskiego Centrum Solidarności, które powstanie w Gdańsku.
Konkurs zorganizowała Gmina Miasta Gdańsk pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wpłynęło 350 prac z całego świata, do finału przeszło 58. Pierwsze miejsce zajął  projekt gdańskiej pracowni Fort.
Drugie miejsce zajęła praca stworzona przez architektów firmy  Gray International  oraz  biura Stelmach i Partnerzy.

Tak brzmiało uzasadnienie Sądu Konkursowego do przyznanej nagrody:
Druga nagroda – praca nr 21
Mamy tu do czynienia z jasną i wszechstronną prezentacją eleganckiego projektu. Pomysły związane są ze skalą makro – miastem – jak również z potrzebą koncepcji “Solidarności”, zawierają szczegółowe informacje o materiałach i konstrukcji.
W skali makro została przedstawiona mocna propozycja urbanistyczna nowego okazałego placu zwieńczonego elewacją nowego obiektu. Stanowiłaby ona tło dla Pomnika Trzech Krzyży, który byłby widoczny z daleka. By zacytować opis, “Każda inna forma winna zamilknąć w konfrontacji z Pomnikiem”. Stwarza to wyraźną typologię dla budynku, zajmującego cały teren, który odwraca szczególną twarz z powrotem ku miastu.
Dobrze napisany opis objaśnia idee, które dodają wymiar poetycki do praktycznego i pragmatycznego projektu. Wykorzystanie prostej regularnej konstrukcji zapewnia wykonalność oraz długoterminową elastyczność – cechy konieczne dla budynku, którego przyszłe funkcje trudno przewidzieć.
Lita, lecz prześwitująca ściana z mnóstwem punktów świetlnych symbolizuje miliony członków Solidarności i jest pomysłową odpowiedzią na potrzebę pamiętnego i wyrafinowanego wizerunku, który przedstawiałby, wraz z wykorzystaniem natury w ogrodzie zimowym, podstawowe cechy ruchu solidarnościowego.

Materiały konkursowe – PDF

Wyniki konkursu architektonicznego – PDF

ecs-n1EUROPEJSKIE-CENTRUM-SOLIDARNOSCI-GDANSK-11EUROPEJSKIE-CENTRUM-SOLIDARNOSCI-GDANSK EUROPEJSKIE-CENTRUM-SOLIDARNOSCI-GDANSK2EUROPEJSKIE-CENTRUM-SOLIDARNOSCI-GDANSK4 EUROPEJSKIE-CENTRUM-SOLIDARNOSCI-GDANSK5EUROPEJSKIE-CENTRUM-SOLIDARNOSCI-GDANSK8

FILM – Europejskie Centrum Solidarności – Gdańsk, Polska

FILM – Europejskie Centrum Solidarności – Gdańsk, Polska

Teatr w Budowie” (Centrum Spotkania Kultur) – Lublin, Polska

Teatr w Budowie” (Centrum Spotkania Kultur) – Lublin, Polska

 • Photos by: Gray International
 • :

Projekt stworzony wspólnie przez architektów Gray International i Dedeco zdobył drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku „Teatr w Budowie” (Centrum Spotkania Kultur) w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego.

Przez dziesiątki lat Teatr w Budowie, chcąc nie chcąc, stał się symbolem niespełnionych nadziei na stworzenie w Lublinie ośrodka mogącego odgrywać czołową rolę na kulturalnej mapie Polski. Teatr w budowie, opera, aluzja do muzyki, rytmu… odwołanie do mitów przeszłości… zaproszenie do odkrywania… zaprogramowana tajemniczość w zamkniętym, kamiennym sarkofagu.Zmiana nazwy obiektu na Centrum Spotkania Kultur oznacza dużo więcej niż intelektualną kosmetykę – to nowy katalizator aspiracji, obiekt podkreślający potencjał założenia urbanistycznego całego fragmentu miasta, uwzględniający kontekst otoczenia i wnoszący do niego nową formę żywotności; przez swą obecność podnoszący walor przestrzeni publicznej nadając mu całkowicie nową tożsamość.
Rozwikłanie tajemnicy labiryntu Teatru w Budowie, zazdrośnie skrywającego w swym ciemnym wnętrzu trzy niezależne sale widowiskowe, odbywa się za pomocą chirurgii polegającej na usunięciu z istniejących przestrzeni zbędnych kubatur. Bez naruszania podstawowej konstrukcji budynku oraz dodawania nowych metrów kwadratowych stworzyliśmy otwartą przestrzeń publiczną umożliwiającą swobodny, nieograniczony przepływ osób, otwierając centrum na spotkania twórców z odbiorcami. Wszystko zostało wzmocnione efektem transparentności, blasku słońca docierającego do miejsc jeszcze niedawno niedostępnych, materiałów reagujących na grę światła, na zmienność pomiędzy dniem i nocą, tworząc tym samym dodatkową scenę dla nieustającego spektaklu gry świateł i barw.
Obiekt CSK staje się wydarzeniem, które zrywa z dotychczasową negatywną symboliką i zaczyna poszukiwać swej własnej identyfikacji w pejzażu miasta. Mające wkrótce powstać obok budynki Centrum Kongresowego i Urzędu Marszałkowskiego, połączone wspólnymi przestrzeniami publicznymi, prowokują do zerwania z grzechem fragmentarycznego myślenia -dają bowiem szansę na stworzenie nowej jakości na kulturalnej mapie Lublina -jako przemyślanej całości, skończonej tak pod względem funkcjonalnym, jak architektonicznym i urbanistycznym.

CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-3CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-5 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-6 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-8 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-9 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-2CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-12 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-913

FILM – “Teatr w Budowie” (Centrum Spotkania Kultur) – Lublin, Polska

FILM – “Teatr w Budowie” (Centrum Spotkania Kultur) – Lublin, Polska

Krynica Morska 2020, Polska

Krynica Morska 2020, Polska

ROK: 2008 – 2010
LOKALIZACJA: Krynica Morka , Polska
TEREN: 27 ha
POWIERZCHNIA: Planowana powierzchnia zabudowy całkowitej – 200 000 m2
STATUT: Projekt czasowo zawieszony

Współpraca: Bass Sp. o.o. , Gdańsk

Na bazie współpracy ze starostwem Gminy, kontrolującym strategicznie położone i najbardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym tereny, Gray International opracował strategię urbanistyczną mającą na celu przekształcenie Krynicy Morskiej do roku 2020, w jedną z najbardziej atrakyyjnych turystycznie miejscowości wypoczynkowych na wybrzeżu bałtyckim.

Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-12Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-2 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-3 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-4 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-5 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-6 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-7 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-8 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-9 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-10KRYNICA 2

FILM – Krynica Morska 2020, Polska

FILM – Krynica Morska 2020, Polska


Muzyka: https://www.bensound.com


Muzyka: https://www.bensound.com

OUTLETCITY – Lublin, Polska

OUTLETCITY – Lublin, Polska

 • Photos by: Gray International
 • :

ROK: 2006 – 2009
KLIENT: Meinl European Land Ltd., Austria
LOKALIZACJA: Ulica Mełgiewska – Lublin, Polska
TEREN: 30 ha
POWIERZCHNIA: Planowana powierzchnia zabudowy całkowitej – 110 000 m2
STATUT: W trakcie realizacji

Najlepszym atutem tej trzydziesto-hektarowej poprzemysłowej działki jest jej atrakcyjne położenie w pobliżu centrum miasta i leżącej jednocześnie przy głównej arterii prowadzącej do nowo otwartego lotniska w Świdniku. Po wycofaniu się inwestora MEL w 2009 roku, koncept urbanistyczny został przeprojektowany i obecnie teren jest ponownie zagospodarowywany przez nowych inwestorów. Castorama DIY obiekt o powierzchni 13 000 m2 został otwarty w 2012 roku. CityOutlet o powierzchni 15 000 m2 jest w trakcie realizacji, planowane otwarcie na początku 2015 roku.

L-P-H-LUBLIN-2
L-P-H-LUBLIN-3
L-P-H-LUBLIN-4
L-P-H-LUBLIN-5
L-P-H-LUBLIN

Lubelskie Centrum Konferencyjne – Lublin, Polska

Lubelskie Centrum Konferencyjne – Lublin, Polska

 • Photos by: Gray International
 • :

Wspólny projekt architektów Gray International i Dedeco zdobył honorowe wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Cytując uzasadnienie jury konkursowego, wyróżnienie przyznano „za interesujące kształtowanie wyrazu architektonicznego, spójne z czytelnie przekazanymi autorskimi założeniami filozofii projektu”.
Do konkursu dopuszczono łącznie 100 uczestników z całej Europy. Rozstrzygnięcie miało miejsce w lipcu 2009 roku.

LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE - LUBLIN 1 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE - LUBLIN 2 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE - LUBLIN 3 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE - LUBLIN 4 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE - LUBLIN 5 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE - LUBLIN 6

Muzeum Historii Polski – Warszawa

Muzeum Historii Polski – Warszawa

 • Photos by: Gray International
 • :

Przedstawiony przez nas projekt opiera się na refleksji nad dziejami Polski i każe postawić tezę, iż niemożliwością jest przedstawienie historii Polski w oderwaniu od historii Europy. Polska jest i była jej ważną częścią, a koleje naszych narodowych losów wynikały i wpływały na bieg losów innych europejskich narodów. Dla skuteczności misji Muzeum Historii Polski nie wystarczą narzędzia – planowany multimedialny charakter ekspozycji jest cennym krokiem w kierunku współczesnego odbiorcy, ale nie zastąpi czytelnej i konsekwentnej idei porządkującej zarówno organizację muzeum, jak i jego relacje z otoczeniem. Proponujemy dużo więcej niż dodanie nowej bryły Muzeum Historii Polski – sądzimy, że nowo zaprojektowany budynek poświęcony upamiętnieniu dziejów Polski powinien znaleźć dopełnienie w postaci Muzeum Historii Europy, dla którego proponujemy miejsce w Zamku Ujazdowskim. Elementem spajającym te dwa budynki uczyniliśmy przestrzeń wspólnego holu, schodzącego pod powierzchnię placu niczym wspólne źródło, z którego wypływają rzeki historii. Ponieważ historia jest podróżą odbywaną w czasie, w przestrzeń placu rozpościerającego się przed muzeum wkomponowaliśmy symboliczną oś czasu – najważniejsze wydarzenia z historii narodowej i europejskiej wspólnie prowadzą odwiedzających z Placu na Rozdrożu (dla którego proponujemy nową nazwę Plac Europy) na wschód, w kierunku przyszłości, a zarazem w kierunku muzeum.

MHP 2 MHP 3MUZEUM HISTORII POLSKI - WARSZAWA 2 MUZEUM HISTORII POLSKI - WARSZAWA 3 MUZEUM HISTORII POLSKI - WARSZAWA 4 MUZEUM HISTORII POLSKI - WARSZAWA 5MU1ZEUM HISTORII POLSKI - WARSZAWA

Libretto Park – Warszawa, Polska

Libretto Park – Warszawa, Polska

 • Photos by: Gray International
 • :

ROK: 2005 – 2010
KLIENT: Sun Resort Sp z o.o., Polska
LOKALIZACJA: Luk Siekierkowski, Warszawa, Polska
TEREN: 70 ha
POWIERZCHNIA: planowana powierzchnia całkowita 750,000 m2
STATUS: Wstrzymany

Współrpaca:
B&G Sp. z o.o. Warszawa
Blue Architektura, Francja
Reichen & Robert Associates, Francja

Na 70 hektarach obszaru Łuku Siekierkowskiego zaproponowaliśmy założenie architektoniczno – urbanistyczne o funkcji mieszkalno – usługowej o zasięgu ponadlokalnym, z dużym udziałem funkcji biurowo – administracyjnej, usług nauki, szkolnictwa i kultury.
Uwzględniając warunki przyrodnicze terenu dużą wagę przyłożono do określenia funkcji parkowo – rekreacyjnych w nawiązaniu do terenów zielonych. Podstawowym założeniem koncepcji jest powiększenie terenów Jeziorka Czerniakowskiego, stanowiącego fragment Parku Krajobrazowego, i jego otuliny oraz wciągnięcie ich w układ urbanistyczny założenia w kierunku skrzyżowania Trasy Siekierkowskiej i ul. Powsińskiej.
Główną osią kompozycyjną jest wzorowana na paryskich bulwarach szeroka ulica, będąca komunikacyjnym kręgosłupem założenia urbanistycznego. Biegnie ona przez centralną część zespołu równolegle do Trasy Siekierkowskiej.
Z całości założenia architektoniczno – urbanistycznego należy wyróżnić zespoły:
Zespół administracyjno – hotelowy z centrum usługowo – kongresowym położony w bezpośrednim sąsiedztwie wielopoziomowego skrzyżowania Trasy Siekierkowskiej i ul. Powsińskiej, stanowiący jednocześnie dominantę wysokościową całego założenia
Zespół biurowo – usługowy z wewnętrznym krytym pasażem handlowym. Zespół przebiega wzdłuż Trasy Siekierkowskiej i stanowi parawan akustyczny dla zabudowy mieszkaniowej, znajdującej się wewnątrz założenia. W obu zespołach biur i budynków administracji mogłyby znaleźć swoje siedziby organizacje i instytucje o zasięgu międzynarodowym. W części parterowej budynków przewiduje się funkcje handlowo – usługowe stanowiące pierzeje parteru krytego ciągu pieszego.
Centrum handlowo – usługowe zamyka pierzeję Trasy Siekierkowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Czerniakowską Bis, łącząc się z końcem pasażu zespołu biurowo – handlowego, na wysokości Jeziorka Czerniakowskiego w pasie przewietrzania, obniżonym i rozdrobnionym kubaturowo zespołem handlowo usługowym związanym z ogrodnictwem
Zespół usług o charakterze naukowym i kulturalnym stanowi zamknięcie założenia od strony południowo – zachodniej. Rozciąga się wzdłuż Kanału Bernardyńskiego, płynącego przy naturalnej skarpie u podnóża istniejącego osiedla. W zespole można wyróżnić następujące obiekty: centrum muzyki i nauki, centrum sztuk pięknych, szkołę europejską i zespół sal koncertowo – widowiskowych stanowiącą element dominujący zespołu. Zespół sal koncertowo – widowiskowych położony nad brzegiem sztucznego zbiornika wodnego, od strony terenów zielonych, będzie centralnym punktem rozświetlającym i ożywiającym część parkową terenów rekreacyjnych. Sztuczny zbiornik wodny i część parkowa jest zamknięciem terenów zielonych i jednocześnie stanowi przedłużenie rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego w kierunku zachodniej granicy opracowywanego terenu wzdłuż ul Powsińskiej.
Zespoły mieszkaniowe wielorodzinne z których należy wyróżnić dwa zespoły mieszkaniowe:
– zespół tworzący pierzeje centralnego bulwaru z podstawowymi usługami osiedlowymi, składający się z dwóch ciągów budynków apartamentowych z własnymi dziedzińcami zielonymi: jednym od strony zespołu biurowo – handlowego i drugim od strony terenów zielonych i sztucznego zbiornika wodnego
– zespół na południowo – wschodnim krańcu opracowania, o mniej intensywnej zabudowie, związany z terenami zielonymi na granicy rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego

Zespoły zielone
Zespół zieleni urządzonej pomiędzy rezerwatem Jeziorka Czerniakowskiego a sztucznym zbiornikiem wodnym w centrum założenia to powiększenie i wciągnięcie naturalnej strefy zielonej obszaru w nowe założenie architektoniczno – urbanistyczne. Zespół ten nazwano Ogrodami Europy z myślą o stworzeniu ogrodów z roślinnością endemiczną charakterystyczną dla każdego z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Szkic Gray na podkladziePLANSZA KONCOWA 12.10.04LUK-SIEKIERKOWSKI-WARSZAWA-2makiety0026-kopiamakiety0041LUK-SIEKIERKOWSKI-WARSZAWA-6LUK-SIEKIERKOWSKI-WARSZAWA- LUK-SIEKIERKOWSKI-WARSZAWA-7park_czerniakow__cymk.przyciemczern_03LIBRETTO 2czern_02czern_01

FILM – Fabryka NORBLINa – Warszawa Polska

FILM – Fabryka NORBLINa – Warszawa Polska

ROK:2009
LOKALIZACJA: Ulica Żelazna – Warszawa, Polska
KLIENT: EMP Sp. z o.o., Polska
TEREN: 2 ha
POWIERZCHNIA: Planowana powierzchnia zabudowy całkowitej – 250 000 m2
STATUT: Konkurs zamkniety na zaproszenie

Jeden z najważniejszych projektów ostatnich lat w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Warszawie. Pamięć i pozostałości zabudowy po byłej fabryce Norblina stanowią dziś element narodowej wartości kulturowej. Przygotowana przez Gray International na zlecenie właściciela terenu koncepcja rewitalizacji tego obszaru stanowi połączenie poszanowania historii i zabytkowego charakteru tego miejsca z nowoczesną architekturą wpisującą się w otoczenie sąsiednich, zabudowanych już parceli w tej części Warszawy.

FILM – AMBER TOWER – Gdańsk, Polska

FILM – AMBER TOWER – Gdańsk, Polska

VIDEO – POGON ARENA & Centrum Handlowe – Szczecin, Polska

VIDEO – POGON ARENA & Centrum Handlowe – Szczecin, Polska

SKYLINE RESIDENCE – Los Angeles, USA

SKYLINE RESIDENCE – Los Angeles, USA

SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-2 SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-3 SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-4 SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-5SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-7 SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-8 SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-9SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-6

VIDEO – SKYLINE RESIDENCE – Los Angeles, USA

VIDEO – SKYLINE RESIDENCE – Los Angeles, USA

Music: https://www.bensound.com

Condo Apartments – Herceg Novi, Montenegro

Condo Apartments – Herceg Novi, Montenegro

APARTMENTS - MONTENEGRO
APARTMENTS - MONTENEGRO 1
APARTMENTS - MONTENEGRO 2
APARTMENTS - MONTENEGRO 3
APARTMENTS - MONTENEGRO 4

VIDEO – Condo Apartments – Herceg Novi, Montenegro

VIDEO – Condo Apartments – Herceg Novi, Montenegro

BATMAN HOUSE – Herceg Novi, Montenegro

BATMAN HOUSE – Herceg Novi, Montenegro

BEACH HOUSE - MONTENEGRO BEACH HOUSE - MONTENEGRO 2 BEACH HOUSE - MONTENEGRO 3 BEACH HOUSE - MONTENEGRO 4

VIDEO – BATMAN HOUSE – Herceg Novi, Montenegro

VIDEO – BATMAN HOUSE – Herceg Novi, Montenegro

OLD TOWN Residence – Herceg Novi, Montenegro

OLD TOWN Residence – Herceg Novi, Montenegro

IMG_3661IMG_8034IMG_8005IMG_3813IMG_3851
IMG_0012a
IMG_0018IMG_7710IMG_8074
IMG_0018a
IMG_0018b
IMG_0018e
IMG_0018fIMG_0021b
IMG_0022IMG_0020
IMG_0032IMG_8155
IMG_0036IMG_7994IMG_7983IMG_8174
IMG_0036c
IMG_0037IMG_7754IMG_7645IMG_7757

Kontakt