ROK: 2005 – 2006
LOKALIZACJA: Wyspa Spichrzów – Gdańsk, Polska
TEREN: 4 ha
PROGRAM: Galeria handlowo-rozrywkowa, Centrum multimedialne, Miejska Galeria Sztuki
SURFACE: Powierzchnia całkowita 150 000 m2, Powierzchnia najmu 80 000 m2
STATUS: Proces uchwalania Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Współpraca : FISZER Atelier 41

Przecięcie Wyspy Spichrzów trasą szybkiego ruchu WZ doprowadziło do stworzenia naturalnej bariery w dostępności pieszych do południowej części wyspy. Po obu stronach trasy wytworzyły się zdegradowane strefy, które pomimo centralnego położenia na Wyspie Spichrzów utraciły jakąkolwiek funkcjonalną rolę.
W ramach opracowanej przez Gray International strategii urbanistycznej dla całego obszaru wyspy zaproponowany został pomysł przekrycia trasy WZ oraz terenów bezpośrednio do niej przyległych, wielopoziomową strukturą przestrzenną z atrakcyjnym programem funkcjonalnym, stwarzającym szansę zdynamizowania tego najmniej atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym terenu na Wyspie Spichrzów. Nowa kubatura przekrywająca trasę WZ pozwoli zredukować uciążliwość ruchu kołowego i tramwajowego w tym obszarze i połączy ponownie wyspę w jedną całość eliminując definitywnie istniejącą dziś barierę dla ruchu pieszego.
Zaproponowana idea została zaaprobowana przez władze Miasta Gdańska w wyniku czego uruchomiony został proces opracowania nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru, stwarzając tym samym możliwość zrealizowania w przyszłości przedstawionego przez Gray International pomysłu na zrewitalizowanie tego obszaru Wyspy Spichrzów.

90-gal590-gal8 90-gal7 90-gal690-gal4 90-gal3 90-gal2Zrzut ekranu 2014-07-23 o 11.03.47

Kontakt