ROK: 2002 – 2008
LOKALIZACJA: Gdańsk, Poland
TEREN: 30 ha
POWIERZCHNIA: 500 000 m2
STATUS: Autorska koncepcja deweloperska – Konkurs architektoniczny zamknięty.

Współpraca:
FISZER Atelier 41 – Paryż
CHAPMAN TAYLOR – Londyn
ASTOC / KCAP – Berlin
BULANDA i MUCHA – Warszawa
ALTER POLIS – Gdańsk

Wrażenie niewykorzystania wspaniałej szansy to pierwsze, co przywodziła na myśl Wyspa Spichrzów na początku tej opowieści. Jej brzydka, zdegradowana przestrzeń rozciągała się niczym otwarta rana w sercu dumnego i pięknego Gdańska. Pod kikutami murów i zdewastowanymi budynkami architekci i urbaniści z Gray International zobaczyli jednak to, czym może się ona stać w przyszłości. Wychodząc z założenia, że najwłaściwszym sposobem poszukiwania inspirujących rozwiązań jest dialog i twórcza wymiana, Gray International postanowił skonfrontować swoje założenia koncepcyjne na forum międzynarodowym i zaprosił do współpracy pięć renomowanych pracowni architektonicznych – z Paryża, Londynu, Berlina, Warszawy i Gdańska – z których każda opracowała swoją autorską kontrpropozycję zagospodarowania Wyspy Spichrzów. Przy okazji ich prezentacji firma Gray International zorganizowała debatę, w której wzięli udział wybitni eksperci z dziedziny urbanistyki, architektury, historii i sztuki, władze miejskie, inwestorzy, przedstawiciele mediów oraz społecznicy. Wsłuchując się uważnie w ich głosy oraz analizując wnioski z dyskusji Gray International rozpoczął z zespołem wybitnego paryskiego architekta, Stanisława Fiszera, pracę nad ostateczną wersją projektu, starając się wniknąć w najgłębszą warstwę sensu historycznego układu wyspy i kulturowe implikacje lokalnej specyfiki tego miejsca, by stworzyć syntezę najlepszych i najbardziej nośnych pomysłów dla Wyspy Spichrzów. Poprzeczkę ustawiono wysoko – celem było uzdrowienie ran tkanki miejskiej, która utraciła zdolność spełniania swej funkcji, przywrócenie tożsamości zubożałej dzielnicy, sprostanie wymogom zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie do rangi wartości dziedzictwa miasta. Jednym słowem – osiągnięcie doskonałej mieszanki pamięci i przyszłości.
W oparciu o te cztery zasadnicze wnioski i najlepsze pomysły z zaprezentowanych projektów powstała całościowa koncepcja zagospodarowania Wyspy Spichrzów.
Prezentacja ostatecznej koncepcji stała się okazją powtórnego zgromadzenia szerokiego grona osób zainteresowanych rewitalizacją tego cennego obszaru. Międzynarodowa konferencja zorganizowana w czerwcu 2006 r. przez Gray International we współpracy z Urzędem Miasta Gdańska stała się ważnym impulsem i tchnięciem nowej nadziei na to, że zmiany mogą naprawdę nastąpić i tylko od wytrwałości architektów, inwestorów i decydentów politycznych zależy przekucie śmiałych planów w konkretne działania, by wizje w końcu zmieniły się w namacalną rzeczywistość.
Bezpośrednim rezultatem opracowania całościowej wizji dla tego 30-to hektarowego obszaru w samym sercu miasta, było przyjęcie we wrześniu 2006 roku na wniosek Prezydenta Gdańska, uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do procesu uchwalenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Wyspy Spichrzów. Ta sama koncepcja posłużyła również miastu do rozpisania przetargu na projekt infrastruktury drogowej i technicznej. Te niezmiernie ważne kroki podjęte przez administrację lokalną uwieńczyły pięcioletni okres pracy Gray International na rzecz tego inspirującego tematu.

koncepcja_koncowa_Page_01

koncepcja_koncowa_Page_02

koncepcja_koncowa_Page_04

koncepcja_koncowa_Page_03

koncepcja_koncowa_Page_05

koncepcja_koncowa_Page_06

koncepcja_koncowa_Page_07

koncepcja_koncowa_Page_08

koncepcja_koncowa_Page_09

koncepcja_koncowa_Page_10

koncepcja_koncowa_Page_11

koncepcja_koncowa_Page_12

koncepcja_koncowa_Page_13

koncepcja_koncowa_Page_14

Photos by :
Gray International

Kontakt