Projekt stworzony wspólnie przez architektów Gray International i Dedeco zdobył drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku „Teatr w Budowie” (Centrum Spotkania Kultur) w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego.

Przez dziesiątki lat Teatr w Budowie, chcąc nie chcąc, stał się symbolem niespełnionych nadziei na stworzenie w Lublinie ośrodka mogącego odgrywać czołową rolę na kulturalnej mapie Polski. Teatr w budowie, opera, aluzja do muzyki, rytmu… odwołanie do mitów przeszłości… zaproszenie do odkrywania… zaprogramowana tajemniczość w zamkniętym, kamiennym sarkofagu.Zmiana nazwy obiektu na Centrum Spotkania Kultur oznacza dużo więcej niż intelektualną kosmetykę – to nowy katalizator aspiracji, obiekt podkreślający potencjał założenia urbanistycznego całego fragmentu miasta, uwzględniający kontekst otoczenia i wnoszący do niego nową formę żywotności; przez swą obecność podnoszący walor przestrzeni publicznej nadając mu całkowicie nową tożsamość.
Rozwikłanie tajemnicy labiryntu Teatru w Budowie, zazdrośnie skrywającego w swym ciemnym wnętrzu trzy niezależne sale widowiskowe, odbywa się za pomocą chirurgii polegającej na usunięciu z istniejących przestrzeni zbędnych kubatur. Bez naruszania podstawowej konstrukcji budynku oraz dodawania nowych metrów kwadratowych stworzyliśmy otwartą przestrzeń publiczną umożliwiającą swobodny, nieograniczony przepływ osób, otwierając centrum na spotkania twórców z odbiorcami. Wszystko zostało wzmocnione efektem transparentności, blasku słońca docierającego do miejsc jeszcze niedawno niedostępnych, materiałów reagujących na grę światła, na zmienność pomiędzy dniem i nocą, tworząc tym samym dodatkową scenę dla nieustającego spektaklu gry świateł i barw.
Obiekt CSK staje się wydarzeniem, które zrywa z dotychczasową negatywną symboliką i zaczyna poszukiwać swej własnej identyfikacji w pejzażu miasta. Mające wkrótce powstać obok budynki Centrum Kongresowego i Urzędu Marszałkowskiego, połączone wspólnymi przestrzeniami publicznymi, prowokują do zerwania z grzechem fragmentarycznego myślenia -dają bowiem szansę na stworzenie nowej jakości na kulturalnej mapie Lublina -jako przemyślanej całości, skończonej tak pod względem funkcjonalnym, jak architektonicznym i urbanistycznym.

CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-3CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-5 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-6 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-8 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-9 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-2CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-12 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-913

Photos by:
Gray International

Kontakt